Komende uit de hekwerk/poortenwereld besliste Philip Van De Weghe in 2008  te starten met VDW AUTOMATICS BVBA.  Ondertussen zijn wij actief in gans Vlaanderen waarbij onze zaakvoerder steeds mee op het terrein werkt waardoor er een nauwe betrokkenheid blijft met onze klanten.